Pengumuman Hasil Akhir CASN KESDM Tahun 2021

 Pengumuman Hasil Akhir CASN KESDM Tahun 2021new

Lampiran I Ringkasan Hasil Integrasi SKD-SKB CASN KESDM Tahun 2021new

Lampiran II Rincian Hasil Integrasi SKD-SKB CASN KESDM Tahun 2021new

Lampiran III Format Surat Pengunduran Diri CASN KESDM Tahun 2021new1

Preview

Source : https://casn.esdm.go.id/