Bocoran Soal PAI Seleksi PPPK 2021


Bocoran Soal  PAI Seleksi PPPK 2021

1. 5 syarat hadis sahih

2. Iqlab

3. Izhar

4. Ikhfa

5. Cerminan perilaku iman 

6. Arti "liya'buduni" dalam QS. Dzariat : 56 - 59

7. Aliran rububiyah : 

8. Alirah uluhiyah : 

9. Bagian warisan untuk suami, ayah, ibu, tanpa ada anak

10. Disuguhkan ayat, suruh pilih mana yg berkaitan dengan iman kepada Rasul

11. Faktor intern pendorong berkembangnya Islam 

13. Isi piagam Madinah 

14. Pada masa nabi di Madinah, ada kebijakan kebebasan beribadah sesuai keyakinan, termasuk cerminan dari ---- toleransi

15. Walisongo , dengan cara mendirikan pesantren, merupakan dakwah melalui --- pendidikan

16. Walisongo , dengan cara mendirikan masjid, merupakan dakwah melalui bidang .....

17. Arti Syaf

18. Islam radikal 

19. Talak apa , yg sebelum masa Iddah habis suami menalak, namun minta rujuk kembali 

 A. Talak Sunni

B.  Talak ...

C. .... 

20. Cerminan tauhid 

21. Toleransi dalam Islam

22. Hikmah dari larangan oleh kafir Quraish mengadakan jual beli dengan orang muslim, nikah dengan orang muslim, nah hikmahnya untuk kita apa ...

23. Dakwah melalui diskusi bahkan debat, disebut dakwah apa ...